Surfplatta för effektivare arbetssätt

Att kunna kommunicera med kontoret även då man är ute och reser eller befinner sig ute hos en kund är ovärderligt idag. Med en surfplatta kan man koppla upp sig mot företagets IT-system och hämta information som man behöver men också skicka in information till företaget. Exempelvis så kan en säljare uppdatera säljsystemet redan på kundbesöket vilket gör att ansvariga på företaget direkt får information om försäljningar. Likaså kan en servicetekniker erhålla orderuppdrag ute på fältet och slipper åka in till kontoret för att få uppdrag. Därefter kan samma servicetekniker meddela kontoret att uppdraget är slutfört så att kontoret kan skicka nya uppdrag elektroniskt.

När företaget ska investera i surfplattor till personalen för att kunna implementera ett effektivare arbetssätt krävs det en del pengar för investeringen. Det finns dock hjälp att få för företag som behöver investera i surfplattor. Genom att ansöka om företagslån hos www.capcito.com kan företag erhålla kapital för att investera i surfplattor.

Använda surfplattor vid distansarbete

Med en surfplatta kan personal koppla upp sig på distans som exempelvis från hemmet, på resan eller ute hos kund. Det innebär att personalen kan läsa e-post men också ta del av information från kundsystem eller säljsystem. Personal med surfplattor kan också lämna information i företagets IT-system som exempelvis uppdatera kundinformation, lägga en order, skicka in fakturaunderlag eller skicka upp annan viktigt företagsinformation. Med hjälp av surfplattor kan företagets personal arbeta mer effektiv, oavsett var de befinner sig, och därigenom spara in betydande med tid, tid som istället kan användas för att göra fler affärer.

Adello